Sendero Wandelarrangementen   Terug
Voorwaarden

1. Aanmelding voor een reis gebeurt per e-mail met vermelding van namen, adressen en telefoonnummers van de deelnemers.
2. Het adres van de eerste deelnemer op het reserveringsformulier is het adres waar de factuur naar toe wordt gezonden. Deze deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen.
3. Op de factuur staan vermeld:
-omschrijving van de reis
-het totaal te betalen bedrag van de geboekte reis
-het bedrag van de aanbetaling
-de reisdatum; dit is de datum waarop u verwacht wordt in de (eerste) accommodatie waar u de nachten doorbrengt
-de reisduur.
4. Verder wordt bepaald dat:
-zodra Sendero de aanvraag heeft ontvangen zal zo spoedig mogelijk de reservering worden bevestigd
-de aanbetaling moet 7 dagen na dagtekening van de factuur bijgeschreven staan op de aangegeven rekening.
-het restant bedrag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de aangegeven reisdatum overgemaakt zijn.
5. In de reisgelden zijn nooit begrepen:
-de kosten van vervoer, tenzij nadrukkelijk overeengekomen, conform de vermelding op de factuur.
6. Wijzigingen van een reis zijn slechts mogelijk na overleg, mits de accommodatie beschikbaar is.
7. Wij verzoeken u de factuur grondig op juistheid te controleren en bij eventuele fouten ons daarvan direct in kennis te stellen.
8. Restitutie van reisgelden.
Grondslag is de totale reissom zoals vermeld op de factuur welke is of zal worden opgemaakt ten behoeve van de geboekte reis.
Tot 4 weken vr aanvang van de reisdatum blijft de volledige aanbetaling verschuldigd in geval van annulering..
Vanaf 4 weken tot 1 week vr aanvang van de reisdatum is de restitutie 30% van de totale reissom.
Vanaf 1 week tot 2 dagen vr aanvang van de reisdatum is de restitutie 10% van de totale reissom.
Vanaf 2 dagen vr aanvang van de reisdatum en daarna vindt geen restitutie plaats.
Restitutie vindt alleen plaats naar de rekening waarvan Sendero het geld heeft ontvangen.
9. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering,  ongevallenverzekering en / of reisverzekering.
10. U reist, verblijft en wandelt op eigen risico.
11. Sendero kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergissingen.
12. Wijzigingen zijn altijd voorbehouden aan Sendero.

Sendero Wandelvakanties, Denia, Spanje
Tel: 0034 610619156
E-mail: info@sendero.nl

Gewijzigd: 12-10-2014

Terug naar Sendero Wandelvakanties